Požární ochrana

21. září v 11:47

Jednou z nejdůležitějších součástí BOZP v každé firmě či společnosti je zajištění požadavků požární ochrany. Zde je stručný přehled základních povinností, které by každá ať už fyzicky či právnicky podnikající osoba měla co nejpřísněji hlídat a zajistit nejen na pracovišti.

Jednou z nejdůležitějších součástí BOZP v každé firmě či společnosti je zajištění požadavků požární ochrany. Zde je stručný přehled základních povinností, které by každá ať už fyzicky či právnicky podnikající osoba měla co nejpřísněji hlídat a zajistit nejen na pracovišti. Jednou z nejdůležitějších věcí je to, že všechny povinnosti zaměstnavatele týkající se zajištění požární ochrany, se odvíjejí od dané míry požárního nebezpečí na pracovišti.

Pracoviště se dělí dle míry požárního nebezpečí na pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, pracoviště se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Každá z těchto kategorií si pro sebe může v zákonem daném předpisu o požární ochraně najít seznam povinných opatření na daném pracovišti. Začlenění každého pracoviště je také velmi důležité pro stanovení potřeby odborného poradce k řešení úkolů a problémů požární ochrany. Tohoto poradce si zaměstnavatel musí v podstatě zajistit sám. Ten potom může stanovit, zda k zajištění úkolů požární ochrany bude stačit pouhé stanovení řádu svých zaměstnanců, či musí zajistit i technika požární ochrany nebo jinou osobu kvalifikovanou pro požární ochranu.

Z tohoto důvodu je zajištění PO a stanovení míry požárních nebezpečí na pracovišti prioritou každého zaměstnavatele. Stanovení této míry může být mnohdy pouhým provedením začlenění práce do kategorie dělené výše požárního nebezpečí v dané činnosti. Tyto činnosti se nejčastěji dělí na ty se zvýšeným požárním nebezpečím a ty s vysokým požárním nebezpečím. Pokud daná činnost nespadá pod ani jednu z těchto kategorií, jsou začleněny do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, což samozřejmě neznamená, že na daném pracovišti nebudou žádná protipožární opatření zavedena, nebo že by se snad dalo předpokládat, že tato činnost spadá do kategorie, ve které je třeba plnit jen základní úkoly pro tuto kategorii.